7.00 Za śp. Zygmunta Drężewskiego /popog./
17.00 Za śp. Jana Pol /popog./
18.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
18.00 Za śp. Elżbietę Krzywkowską /popog./