7.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./
17.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
18.00 W intencji Roberta i Rafała o Boże błogosławieństwo
18.00 Za śp. Władysława Jankowskiego i Rodziców Szatkowskich