7.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
17.00 Za śp. Mirosława Radomskiego w 2 r. śm. oraz Rodziców Irenę i Michała Kozickich
18.00 Za śp. Zygmunta Drężewskiego /popog./
18.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./