7.00 Za śp. Elżbietę Krzywkowską /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Pałka
18.00 Za śp. Józefa Strzeleckiego i Stanisława Kopcińskiego