7.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
17.00 Za śp. Jadwigę Kobuszewską w 5 r. śm.
18.00 Za śp. Zygmunta Drężewskiego /popog./
18.00 Za śp. męża Marka Radaszkiewicza