7.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
17.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
18.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./