7:00 + Annę Krusińską (pog. 3/31)
7:00 + Andrzeja Cichockiego (1 pog.)
17:00 + Janinę, Tadeusza, Wiesława i Lecha Sałackich
18:00 + Jana Rososińskiego (pog. 10/20)