7:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 5/30)
17:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Wiesława Kazimierskiego
18:00 w intencji uczestników pielgrzymki do Loretto