7.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Halinę Kruszewską w 6 r. śm. oraz Tadeusza i Pawła Kruszewskich
18.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./