7:00 + Katarzynę Małgorzatę Sieracka (pog. 24/27)
7:00 + Hannę Kacner (pog. 4/8)
17:00 + Jana Lemańskiego (im.)
18:00 + Stanisława Atłowskiego (1 r.śm.), Leokadię i Józefa Atłowskich, Zofię i Jana Malinowskich
18:00 + Marka Tobijasza, Krystynę, Henryka Domańskich i ich rodziców