7:00 + Emilię i Zdzisława Belickich
7:00 + Stanisława Maszkiewica
17:00 + Jana Graczykowskiego Im.)
17:00 + Zenona i Mariannę Karaszewskich, Lecha Kikolskiego, rodziców Kikolskich
18:00 + Alinę i Eugeniusza Rejch
18:00 + Adelę i Kazimierza Sacharczuków