7:00 + Andrzeja Zajdla (pog. 20/20)
18:00 dziękczynna za uratowanie życia dla ks. Jacka