7:00 + Grzegorza Kowalczyka
18:00 + rodziców Władysławę i Jana Grzelaków, rodzeństwo z tej rodziny