7:00 + Jana Rososińskiego (pog. 14/20)
18:00 + Halinę Gołębiowską (im.)