7:00 + Annę Krusińska (pog. 8/31)
18:00 + Piotra Łukaszewskiego