7:00 + Annę Krusińską (pog. 7/31)
18:00 + Kazimierę i Kazimierza Dębskich