7.00 Za śp. Stanisławę Milewską – imieninowa
17.00 Za śp. Zofię i Stanisława Mierzejewskich
18.00 Za śp. Stanisławę Kaczmarek, Stanisława Kaczmarek i Ewę Dominiak
18.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./