7:00 + Annę Krusińską (pog. 12/31)
18:00 + Jana Rososińskiego (pog. 17/20)