7:00 + Annę Majewską, Grażynę Majewską-Poleszak
18:00 + Annę Piskorz (im.)