7:00 + Annę Krusińską (pog. 14/31)
18:00 + Jana Rososińskiego (pog. 18/20)