7:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 10/30)
18:00 + Janinę Królikowską (5 r.śm.), Czesława Królikowskiego