7:00 + Annę Krusińską (pog. 14/31)
18:00 + Janinę i Stefana Dorobków, Krzysztofa i Stefana Matyńków, dziadków Dorobków i Zalewskich