7:00 + Wiesława Jarzyńskiego (pog. 18/20)
18:00 + Barbarę Bednarską (pog. 1/7)