7:00 + mamę Krystynę Sadowską (8. r. śm.)
18:00 + Zygmunta Wójcickiego (6. r. śm.)