7:00 + Annę Krusińską (pog. 17/31)
18:00 + Mariana Salamandra (5. r. śm.), dziadków Salamandra i dziadków Kopeć