7.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
17.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
20.00 Nabożeństwo Fatimskie