7:00 + Andrzeja Cichockiego (pog. 3/18)
7:00 + Henryka Kamińskiego (19 r. śm.) i dziadków Mariannę i Jana Grabowskich
18:00 + Danutę Zofię Szymańską (3 r. śm.)
18:00 + Hieronima Niepogodę (10 r. śm.), siostrę Mariannę Niepogodę i rodziców z obojga stron