7:00 + Irenę Sarnecką
7:00 + Henryka Karczewskiego (pog. 1)
18:00 +Krystynę i Janusza Stanczewskich