7:00 + Czesławę Duszak (2 greg.)
7:00 + Marię Hankę Liput (pog. 1)
8:00 w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
16:00 ślub
17:00 + Dominika Żółtowskiego, Kazimierza Leszczyńskiego
18:00 + Jana Klimkiewicza (2 r. śm.)
18:00 + Bronisławę i Zygmunta Kołodziejskich