7:00 + Annę Krusińską (pog. 21/31)
7:00 + Leokadię Reńdę (pog. 2/3)
17:00 + Czesławę Duszak (greg. 4)
18:00 w intencji pielgrzymów do Loretto
18:00 + Kazimierza Wernikiewicza