7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 + Bogusławę Berdańską (3 r.śm.)
17:00 + Ryszarda Lemanowicza (26 r.śm.), Roberta Lemanowicza, rodziców Barbarę i Władysława Tolaków, Bogdana Tolaka
18:00 + Czesławę Duszak (greg. 5)
18:00 + Tadeusza Brodowskiego (6 r.śm.)