7:00 + Beatę Kolanko
7:00 + Czesławę Duszak (greg. 6)
17:00 + Teresę Kwiatkowską (10 r.śm.)
18:00 + Piotra Grabowskiego (18 r.śm.)
18:00 + Teresę Kwiatkowską (10 r.śm.)