7:00 + Janinę, Jana i Jerzego Jabłońskich, dziadków Szczypińskich
7:00 + Annę Marię Maruszewską (pog. 1/1)
17:00 + Czesławę Duszak (11 greg.)
18:00 z prośbą o łaskę żywej wiary dla Lidii i jej rodziny
18:00 + Kazimierza Witkowskiego (1 r.śm.)