7:00 + Magdalenę Kuźniewską
7:00 + Roberta Ciesielskiego (pog. 2/8)
17:00 + Czesławę Duszak (12 greg.)
18:00 + zm. z rodziny Sacharczuk
18:00 + zm. z rodziny Iwaniuk