7:00 + Franciszka Grabiasa (int. od Ireneusza Grabiasa z rodziną i szwagierki Wandy)
7:00 + Mariannę i Antoniego Murawskich, Franciszkę i Aleksandra Gajewskich
17:00 dziękczynna za pomyślny egzamin maturalny i inne łaski
18:00 + Franciszka Grabiasa
18:00 + Czesławę Duszak (19 greg.)