7.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./
17.00 Za śp. Tadeusza Stefańskiego w 5 r. śm.
18.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
18.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza – ks. K.R.