7:00 + Franciszka Grabiasa (int. od Krystyny i Mirosława Grabiasów)
17:00 + Grażynę Rietz (pog. 9/31)
18:00 + Henryka Rybickiego
18:00 + Czesławę Duszak (26 greg.)