7:00 + Zbigniewa Stencla (pog. 5/11)
16:00 ślub
17:00 + Annę i Sławomira Świtkiewiczów
18:00 + Marię Hankę Liput (pog. 3/4)
18:00 + Czesławę Duszak (30 greg.)