7:00 + Franciszka Grabiasa (int. od Zofii i Juliana Głąb)
17:00 + Janinę Milewską (1 pog.)
18:00 w int. chorych i cierpiących (int. od nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z naszej parafii)
18:00 + Grażynę Rietz (pog. 10/31)