7:00 + Henryka Jasińskiego (1 pog.)
7:00 + Katarzynę Jegier (1 pog.)
17:00 + Danutę Kicińską i Mieczysławę Zapendowską
18:00 + rodziców Kazimierę i Januarego Śniegockich, rodziców Teresę i Jerzego Konkel, zm. z rodziny Śniegockich i Konkel, dziadków Pietras
18:00 + Andrzeja Cichockiego (pog. 9/18)