7:00 + Krzysztofa Mazuchowskiego (pog. 2/20)
7:00 o Boże błog. i pomyślny przebieg operacji dla Edyty Zawadzkiej
17:00 + Stanisława Sieradzkiego
18:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Karoliny i Grzegorza
18:00 za dusze w czyśćcu cierpiące