7:00 + Franciszka Grabiasa (int. od. Rodziny Sowów)
7:00 + Stanisława Jeznacha (4 greg.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską
17:00 + Marię Hankę Liput (pog. 4/4)
18:00 + Kazimierza Wernikiewicza
18:00 w int. chorych i cierpiących – int. od nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z naszej parafii