7:00 + Krystynę Cywińską (pog. 2/13)
7:00 + ojca Alojzego Stępczyńskiego (32 r.śm.)
17:00 + Stanisława Jeznacha (9 greg.)
18:00 + brata Marka Gomułkę (1 r.śm.)
18:00 + Ryszarda Ptasińskiego (30 r.śm.), braci Henryka, Stanisława i ich rodziców oraz teściów Łopatowskich, Elżbietę Lewandowską, męża i syna Sławomira