7:00 + Janinę Milewską (pog. 2/12)
7:00 + Janusza Truszczyńskiego (1 pog.)
17:00 + Stanisława Jeznacha (19 greg.)
18:00 + Edmunda Kamińskiego (2 greg.)
18:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 22/30)