7:00 + Grażynę Rietz (pog. 13/31)
7:00 + Zefirynę Chojnowską (int. od Krystyny i Wiesława Chojnowskich z rodziną)
17:00 + Stanisława Jeznacha (21 greg.)
18:00 + Edmunda Kamińskiego (4 greg.)
18:00 + Stefanię Warda