7:00 + Ewę Końską (pog. 2/4)
7:00 + Ryszarda Chojnowskiego (int. od Krystyny i Wiesława Chojnowskich z synami i ich rodzinami)
17:00 + Stanisława Murasa (19 r.śm.)
18:00 + Stanisława Jeznacha (greg.)
18:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)