7:00 + Grażyna Rietz (pog. 15/31)
7:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza (int. od wspólnot parafialnych)
17:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
17:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 za zm. członków Legionu Maryi
18:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 4/26)