7:00 + Leszka Witkowskiego (pog. 3/8)
7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
18:00 + Janinę Milewską (pog. 3/12)
18:00 + mamę Danutę Piegat (4 r.śm.)