7:00 + Jana i Annę Majewskich
7:00 + Mariana Grzybowskiego (greg.)
7:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 9/26)
7:00 + Małgorzatę Piórkowską (pog. 4/4)
18:00 + Matyldę Cichocką (greg.)