7:00 + Matyldę Cichocką (greg.)
7:00 + Mariana Grzybowskiego (greg.)
7:00 + Franciszka Grabiasa (pog. 10/11)
7:00 + Ryszarda Chojnowskiego (int. od rodziny Jabłońskich z Nowego Sącza)
18:00 + Andrzeja Durzyńskiego (1 r.śm.)